כותרת מסעירה שמושכת צפייה בסרטון...

הקדמה קצרה

כותרת משנה שמניעה לפעולה

כמה מילים שיופיעו מתחת לסרטון. בדרך כלל מניעות ללחיצה על הכפתור למטה.